Fundatia

În luna iunie a anului 2004, în cadrul Catedralei „Sfântul Nicolae”, la iniţiativa celor trei preoţi slujitori, Ioniţă Nicolae, Ion Nicolae Sorin şi Herţa Bogdan Florin, a luat fiinţă Asociaţia umanitară „AEGYSSUS”. De buna funcţionare a acestei asociaţii a fost desemnat să se ocupe, preotul Herţa Bogdan Florin având funcţia de preşedinte, şi epitropul parohiei, domnul Radu Nicolai.

Asociaţia „Aegyssus” şi-a început concret activitatea la sfârşitul anul 2004, prin atragerea de voluntari care să ajute la desfăşurarea programelor pastorale, culturale, educaţionale, sociale şi filantropice. Astfel, pentru început, în cadrul parohiei au fost identificate un număr de 20 de persoane vârstnice cu posibilităţi materiale reduse. Prin anchetele sociale intreprinse s-a constatat că sunt bătrâni care nu se pot deplasa din casă, cu pensii foarte mici şi care nu au nici un ajutor din altă parte, sau familii care trăiesc din alocaţia copiilor. Tuturor acestora şi nu numai, membrii asociaţiei, pe bază de voluntariat, le-au oferit lunar pachete ce conţin produse alimentare. Aceste acţiuni au fost şi sunt posibile, datorită bunăvoinţei unor oameni de suflet şi a enoriaşilor parohiei. De asemenea, au fost sprijinite financiar din fondurile Asociaţiei şi multe persoane bolnave care aveau urgentă nevoie de medicamente.

Pentru ca toţi copiii să se bucure de praznicul Naşterii Domnului, anual, din 2004 până în prezent, membrii Asociaţiei „Aegyssus” au făcut posibilă venirea lui Moş Crăciun în Catedrala „Sfântul Nicolae”, care a împărţit daruri copiilor aflaţi în biserică, dar şi altor nevoiaşi. Pe lângă activitatea socială, s-a venit şi în sprijinul copiilor de clasa a VIII-a şi XII-a, care au de susţinut examenele de capacitate, teze unice şi de bacalaureat. În acest sens s-a conceput un program de meditaţii intensive la disciplinele română şi matematică. Acest program s-a desfăşurat pe bază de voluntariat, prin bunăvoinţa unor cadre didactice competente, precum doamnele profesoare, Vasile Aurelia, Albotă Maria şi Beşleagă Rodica, ajunse la vârsta pensionării şi care au dorit să fie încă de folos tinerilor, transmiţându-le cunoştinţele acumulate în vasta lor activitate didactică. Programul s-a desfăşurat pe parcursul anilor şcolari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 şi 2008-2009, la el participând elevi din diferite medii sociale, în special cu posibilităţi materiale reduse, şi provenind de la diferite şcoli tulcene.

Pentru o bună desfăşurare a acestui proiect s-au încheiat programe de parteneriat între Asociaţia Aegyssus şi următoarele instituţii de învăţământ: Grupul Şcolar de Industrie Alimentară, Grupul Şcolar Anghel Saligny şi Grădiniţa nr. 3, din Tulcea.Iniţial pregătirea elevilor s-a desfăşurat în incinta bisericii, şi ulterior, în sălile de curs ale Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Casian” din Tulcea.De asemenea, în cadrul parteneriatelor cu cele două şcoli menţionate mai sus, domnul profesor Dr. I. Munteanu, a susţinut un seminar cu tema „Delta Dunării din trecut până azi”, la care au participat elevi din diferite clase de liceu. Tot atunci a fost organizată o excursie pe teritoriul Dobrogei, ocazie cu care elevii au putut vizita diferite monumente istorice, dar şi nenumărate locaşuri de cult. În fiecare an în ziua prăznuirii Sfântului Nicolae, copiii claselor I-a şi a II-a de la Grupul Şcolar „Anghel Saligny”, au primit daruri constând în fructe, dulciuri şi sucuri.

Tot în programul de sprijinire educaţională al elevilor, Asociaţia „Aegyssus” a avut în vedere şi instruirea copiilor de vârstă şcolară mică, clasele I-IV, de diferite etnii: români, rromi şi turci, care au fost îndrumaţi de doamna învăţătoare Petcu Elena. În parteneriat cu Catedrala „Sfântul Nicolae”, a fost depus de la Secretariatul de Stat pentru Culte-Bucureşti, un proiect social, prin care s-a obţinut finanţare pentru ajutorarea oamenilor, fără posibilităţi materiale din parohie. Pe parcursul anilor 2007, 2008, 2009, asociaţia a primit sponsorizări în produse alimentare din partea unei firme de profil, ajutând astfel nu numai pe cei care sunt sub grija asociaţiei, ci şi diferite centre de copii şi azile de bătrâni.

În prezent, Asociaţia a deschis şi o cantină socială ce funcţionează la demisolul Capelei multifuncţionale, aflată lângă Catedrala „Sfântul Nicolae”, asigurând astfel o masă caldă tuturor celor asistaţi social. Pentru aceasta, facem apel către toţi cei care doresc să ne ajute să apeleze pagina noastră de donaţii.


Capela multifuncţională de pe lângă Catedrala SF. IERARH NICOLAE

 
  • desfăşurarea unor activităţi formative şi informative pentru persoanele şi instituţiile interesate în domeniul asistenţei sociale;
  • realizarea unor activităţi de interes general, comunitar, nepatrimonial, vizând asistenţa socială oferită persoanelor defavorizate social;
  • formarea unui grup de voluntari care să contribuie la educarea, îndrumarea, şi asistarea persoanelor cu probleme de orice vârstă;
  • dezvoltarea unor programe de educaţie alternativă pentru copii, dar şi pentru cei mai în vârstă, îndeosebi pentru rromi, şi pentru cei ce au depăşit vârsta şcolară;
  • acordarea de burse de studiu tinerilor fără posibilităţi materiale sau în prag de abandon şcolar;
  • organizarea de întâlniri cu personalităţi publice şi culturale;
  • crearea unei biblioteci deschisă circuitului orăşenesc.
 
 Inapoi la prima pagina