După lucrările de consolidare și reabilitare a catedralei Episcopale Sf. Nicolae, în anul 2004 prin Asociația Umanitară Aegyssus, Parohia noastră s-a îngrijit de 20 de familii de bătrâni, cărora le-a asigurat lunar pachete cu alimente necesare unei bune viețuiri.

Asistența socială s-a extins apoi și asupra unei categorii sociale la fel de vulnerabile: copiii care se aflau în pericol de abandon școlar.

Copiii aflaţi în dificultate din familiile defavorizate reprezintă un segment important care necesită acordarea unor servicii sociale de specialitate. Combaterea sărăciei în rândul copiilor şi promovarea includerii lor sociale, reprezintă o prioritate pentru comunitatea tulceană. În multe cazuri, familiile mai sărace nu-şi pot permite cheltuielile necesare asigurării unui stil de viaţă sănătos, ceea ce are un efect negativ asupra sănătăţii, asupra dezvoltării şi implicit şi asupra abilităţilor de învăţare ale acestora.

În acest context, începând cu data de 1 iunie 2010 în cadrul parohiei noastre funcționează cantina socială Sf. Nicolae, care a fost sfințită de către PS Visarion, însoțit de un sobor de preoți și de autoritățile locale, păstrându-și obiectul de activitate până în prezent.

Cantina socială Sf. Nicolae are toate avizele de funcţionare, în conformitate cu prevederile Legii nr.208/1997 privind cantinele sociale.

Prin Cantina socială Sf. Nicolae se realizează asistenţă socială, constând în prestarea de servicii gratuite, respectiv acordarea unei mese principale pe zi, pentru persoane și copii aflați în situații economico-sociale deosebite.

Acest serviciu are rol de suport material în vederea reintegrării sociale şi combaterii excluziunii sociale. Copiii ale căror familii se confruntă cu sărăcia au tendinţa de automarginalizare, motiv pentru care implicarea tuturor actorilor din domeniu, în soluţionarea problemelor cu care se confruntă copiii este o prioritate. Prin cantina socială se derulează următoarele activităţi:

  1. 1. Aprovizionarea cantinei cu produse alimentare;
  2. 2. Recepţionarea produselor alimentare;
  3. 3. Pregătirea şi servirea a două mese principale pe zi-prânz şi cină.

Servirea mesei se efectuează de luni-sâmbătă între orele 11.00-15.00, iar pentru duminică se acordă hrană rece.

În prezent servesc masa un număr de 20 de copii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 18 ani, cu domiciliul pe raza municipiului Tulcea înscrişi într-o formă de învăţământ și alte cinci familii de pensionari, care nu au posibilități materiale. Copiii provin din familii defavorizate, fie monoparentale, cu probleme medicale, sau cu mai mulți membri. Aceștia sunt înscriși în evidențele Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea, instituție cu care parohia dezvoltă un parteneriat, încheind un protocol de colaborare, prin care Biserica oferă serviciul cantinei, iar instituția statului efectuează anchetele sociale și de identificarea cazurilor.

Cantina își desfășoară activitatea din fondurile parohiei, cu ajutorul oamenilor de bine și cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului Tulcea, cu care avem încheiat un contract de prestari servicii sociale.

Pe lângă mesele primite în cantină, în același spațiu, copiii beneficiază și de pregătire la diferite discipline cu profesori calificați, se implică în activități educative și în evenimentele culturale desfășurate de biserică. Copiii au primit de-a lungul anilor îmbrăcăminte și încălțăminte, oferite cu prilejul marilor săbători creștine.

Serviciile acordate au ca scop nu doar asigurarea unei alimentaţii sănătoase ci şi însuşirea şi dezvoltarea unor deprinderi de igienă personală, îmbunătăţirea ratei succesului şcolar şi formarea unui comportament moral creştin.

Rezultatele așteptate în urma acestor demersuri sunt următoarele:

  • - înbunătățirea condițiilor de viață și de sănătate ale copiilor asistați;
  • - sprijinirea copiilor proveniți din familii cu posibilități materiale reduse să se integreze în societate;
  • - ameliorarea situației sociale a copiilor și prevenirea abandonului școlar prin serviciile sociale oferite.

Activitatea cantinei sociale este susținută cu personal calificat angajat, cu contract de voluntariat, dar și de enoriași care ne ajută necondiționat.

Parohia Sf. Nicolae prin Cantina Socială își propune pentru perioada următoare continuarea şi îmbunătăţirea activităţii sale de sprijinire a familiilor nevoiaşe, de ajutor acordat elevilor şi de dezvoltare a bazei sale materiale, precum și construirea unui Centru Social Multifuncțional, în Municipiul Tulcea, pe str. Rozmarin.